Benkan 不銹鋼水管配件規格

90º  Compact Elbow / 90º  曲                            

90º  Reducer Elbow / 90º  刁士曲

90º  Plain-End Elbow / 90º  尖尾邊               

GET IN TOUCH:

立花工程(香港)有限公司

香港新界葵涌青山道403號

匯城集團大廈6樓C室

電話: 852-2403-4898

傳真: 852-2403-4000

電郵: info@te.com.hk

聯絡我們:

Copyright © 2020, Tachibana Engineering (HK) Ltd, All Rights Reserved.